O Jadroliniji

Brodovi tijekom ljetne sezone obavljaju preko 600 polazaka dnevno.

Flota Jadrolinije trenutno broji 56 broda od čega 12 katamarana, 39 trajekata, 4 klasična putnička broda i 2 trajekta na međunarodnim linijama.

Godišnje prevezemo preko 12 milijuna putnika i 3,5 milijuna vozila.

 • Osnovni podaci

  JADROLINIJA
  JADROLINIJA, društvo za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta
  Skraćeno: Jadrolinija
  Adresa: Riva 16, 51 000 Rijeka, Hrvatska
  Telefon: +385 51 666 111
  e-mail: vasemisljenje@jadrolinija.hr
  OIB: 38453148181
  MB: 3328163

  Žiro račun broj: IBAN HR 3224020061100388113 ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka
  Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem: MBS 040036881
  Jadrolinija ima temeljni kapital u kojem Republika Hrvatska sudjeluje temeljnim ulogom u iznosu od 27.746.253,61 EUR

  Naziv tvrtke na engleskom jeziku glasi: „Jadrolinija, Maritime Liner Company for the Carriage of Passengers and Goods, Rijeka“

 • Ustrojstvo Društva

  Tijela Društva:
  Skupština Društva
  Nadzorni odbor
  Uprava Društva

  Skupštinu Društva, sukladno članku 18. Zakona o Jadroliniji (N.N.11/96.) čine:
  Ministar mora, prometa i infrastrukture u funkciji predsjednika Skupštine – dipl.ing. Oleg Butković
  Ministar financija u funkciji člana Skupštine – dr.sc. Marko Primorac
  Ministar turizma i sporta u funkciji člana Skupštine – Tonči Glavina

  Nadzorni odbor, temeljem odluke Skupštine te provedenih izbora za predstavnika radnika člana Nadzornog odbora, čine:   
  Damir Zec, predsjednik Nadzornog odbora
  Mile Perić, član Nadzornog odbora
  Zoran Turuk, član Nadzornog odbora
  Nediljko Bulić, član Nadzornog odbora, predstavnik radnika

  Upravu Društva temeljem provedenog natječaja i odluke Nadzornog odbora, čine:
  David Sopta, predsjednik Uprave Društva
  Goran Frković, član Uprave Društva
  Riano Bukša, član Uprave Društva

  Integritet i transparentnost

  Povjerenik za etiku
  Maša Zbunjak, dipl. iur. | Tel: +385 51 666 240
  E-mail: etika@jadrolinija.hr

  Povjerljiva osoba
  Tomislav Špoljarić, dipl.iur. | Tel: +385 51 666 200
  E-mail: nepravilnosti@jadrolinija.hr

  Zamjenik povjerljive osobe
  Ognjen Koludrović, dipl.iur. | Tel: +385 51 666 238
  E-mail: nepravilnosti@jadrolinija.hr

  Rukovoditelj Službe unutarnje revizije
  Nataša Šimić Peranić | Tel: +385 51 666 153
  E-mail: natasa.peranic@jadrolinija.hr

  Službenik za zaštitu osobnih podataka
  Vanesa Jotanović, dipl. iur. | Tel: +385 51 666 151
  E-mail: zastita.podataka@jadrolinija.hr

  Službenik za informiranje
  Petra Srđenović, mag. iur. | Tel: +385 51 666 211 | Fax: +385 51 215 107
  E-mail: informiranje@jadrolinija.hr

  Ovlaštene osobe za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva radnika

   Ana Starčević Cuculić, dipl. iur. i Ivan Meštrović, mag. crim. | zastita.dostojanstva@jadrolinija.hr

 • Javni natječaji 

  Jadrolinija, društvo za linijski i pomorski prijevoz putnika i tereta, Rijeka, Riva 16, sukladno odredbi članka 6. stavak 1. točka 3. obveznik je Zakona o javnoj nabavi. Služba nabave zadužena je za nabavku roba i usluga za kompletan sustav Jadrolinije, a u okviru Službe nabave provodi se jedinstven sustav javne nabave za potrebe svih sektora Jadrolinije: koordinirano provođenja postupka i sklapanje Ugovora o javnoj nabavi. U organizacijskom smislu Služba nabave odnosno Odjel javne nabave samostalna su služba unutar poslovnog područja člana Uprave zaduženog za tehničke poslove, operativne poslove i poslove nabave, obzirom da se najveći dio troškova nabavke roba i usluga ostvaruju u okviru tog poslovnog područjaTakav ustroj Službe nabave i Odjela javne nabave omogućuje poboljšanje efikasnosti procesa nabave, odnosno ostvarenje ciljeva nabave:   

  • utvrđivanje potreba za određenom vrstom roba (rezervni dijelovi, gorivo, mazivo, boje potrošna roba) 
  • odabir dobavljača temeljem provedenih postupaka javne nabave
  • postizanje najnižih cijena za određenu vrstu roba, te najboljih uvjeta plaćanja
  • realizacija i praćenje Ugovora o javnoj nabavi
  • cikluse narudžbe i naručene količine
  • izradu cjenika po provedenim javnim nadmetanjima
  • vođenje evidencije dobavljača

  Postupci javne nabave

   Jadrolinija je obveznik javne nabave. Sukladno članku 244. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 120/16), svi postupci javne nabave koje provodi Jadrolinija Rijeka, kao javni naručitelj, objavljeni su na elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Na naslovnoj stranici elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, na lijevoj strani ekrana kliknite na "Tražilica objava - jednostavna" i u rubrici Naručitelj upišite Jadrolinija kako biste dobili popis svih objavljenih nadmetanja.  

  Usluga revizije financijskih i nefinancijskih izvještaja za 2024. godinu

  Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

  Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 120/16) i članku 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (N.N. 101/17) Jadrolinija Rijeka, kao javni naručitelj, obvezna je prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana. Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu uputiti primjedbe i prijedloge putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

  Na naslovnoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, na desnoj strani ekrana kliknite na „Prethodna savjetovanja“ i u tražilici upišete Naručitelj Jadrolinija, kako bi ste dobili popis svih objavljenih savjetovanja.  

  Također, na istim internetskim stranicama objavljena su i Izvješća o provedenim savjetovanjima sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

  Sukob interesa u Zakonu o javnoj nabavi 

  Jadrolinija Rijeka je razvrstana među obveznike javne nabave temeljem članka 6. stavak 1. točka 3. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 120/16), te kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi, sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi: Autoklub Rijeka, Dolac 11, Rijeka Mirta d.o.o. Zagrebačka 53, Mali Lošinj, Lumad car, obrt, Srdoči 58, Rijeka, FAKTOR KVARNER j.d.o.o., Kastav, Tuhtni 31, OIB: 63018776291. Gospodarskim subjektom smatra se Ponuditelj, član Zajednice ponuditelja i podugovaratelj.

  Također, na istim internetskim stranicama objavljena su i Izvješća o provedenim savjetovanjima sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

  Sukob interesa u Zakonu o javnoj nabavi 

  Jadrolinija Rijeka je razvrstana među obveznike javne nabave temeljem članka 6. stavak 1. točka 3. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 120/16), te kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi, sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi:
  Autoklub Rijeka, Dolac 11, Rijeka          
  Mirta d.o.o. Zagrebačka 53, Mali Lošinj
  Lumad car, obrt, Srdoči 58, Rijeka  

  Gospodarskim subjektom smatra se Ponuditelj, član Zajednice ponuditelja i podugovaratelj.


Prava putnika

Prava putnika u pomorskom prijevozu i unutarnjoj plovidbi
Saznajte više
Prava putnika

Vaše mišljenje nam je važno

Vaše nam je mišljenje važno jer se zahvaljujući njemu razvijamo, rastemo i svakom kritikom ili pohvalom postajemo bolji. Naš je cilj vaše zadovoljstvo te vam zato želimo pružiti uslugu kakvu zaslužujete i očekujete.
Saznajte više
Vaše mišljenje nam je važno

Jadrolinija

072 30 33 37

Cijena poziva s fiksne mreže je 0,03 EUR/min