Prava putnika

Prava putnika u pomorskom prijevozu i unutarnjoj plovidbi

Uredbom br. 1177/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenog 2010. godine o pravima putnika kada putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima i izmjena Uredbe 2006/2004 (nadalje: Uredba) se propisuju pravila o pravima putnika u pomorskom prometu i unutarnjoj plovidbi. Pravila se odnose na nediskriminirajuće ugovorne uvjete prijevoznika za putnike, zabranu diskriminacije i omogućavanje asistencije putnicima - osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti, prava putnika u slučajevima otakzivanja ili kašnjenja putovanja, obvezu minimuma pružanja informacija putnicima, žalbenu proceduru i opće uvjete provedbe.

Ostali dokumenti:

Prava putnika

Pravilnik o prijevozu putnika, prtljage i tereta

Jadrolinija

072 30 33 37

Cijena poziva s fiksne mreže je 0,03 EUR/min