Prepaid kartice

Jadrolinija2GO kartica

Otvorite prepaid račun Jadrolinija2GO karticom ili otočnom iskaznicom i osigurajte si jednostavnija putovanja.

Jadrolinija2GO kartica

Prepaid račun mogu otvoriti sve pravne i punoljetne fizičke osobe bez obzira na prebivalište. Račun mogu otvoriti i vlasnici Otočne iskaznice, bez da zatraže Jadrolinija2Go karticu. Otočna iskaznica je sredstvo identifikacije prepaid računa koji je korisnik otvorio te zamjenjuje i ima sve funkcije Jadrolinija2GO kartice. Na jedan prepaid račun može biti vezano više kartica. Sve kartice koje su vezane za račun, ovlaštene su za korištenje sredstava s istog.

Formular za fizičke osobe

Formular za pravne osobe

Formular za pravne osobe - sjedište na otoku

Formular za fizičke osobe - otočno stanovništvo

Upute za registraciju

Pregled stanja prepaid računa

 • Pitanja i odgovori

  1. Što je prepaid račun?

   Račun koji korisnik dobrovoljno otvara u Jadroliniji i uplaćuje novčani iznos na njega te ga nakon uplate može koristiti za kupovinu karata za sve linije koje Jadrolinija održava.

  2. Vrste kartica, odnosno koliko kartica mogu imati?

   Jadrolinija2Go kartica izdaje se za pravne i fizičke osobe, a posebna se kartica izdaje za vozilo. Korisnik može imati više vrsta kartica, ali samo po jednu za osobu te po potrebi nekoliko za vozila.

  3. Tko sve može otvoriti prepaid račun?

   Prepaid račun mogu otvoriti sve pravne i punoljetne fizičke osobe bez obzira na prebivalište. Račun mogu otvoriti i vlasnici Otočne iskaznice, bez da zatraže Jadrolinija2Go karticu. Otočna iskaznica je sredstvo identifikacije prepaid računa koji je korisnik otvorio te zamjenjuje i ima sve funkcije Jadrolinija2GO kartice. Na jedan prepaid račun može biti vezano više kartica. Sve kartice koje su vezane za račun, ovlaštene su za korištenje sredstava s istog.

  4. Je li za otvaranje prepaid računa nužno zatražiti Jadrolinija2go karticu?

   Ako korisnik nije vlasnik Otočne iskaznice, onda mora zatražiti izdavanje Jadrolinija2Go kartice, jer je kartica sredstvo identifikacije za otvoreni račun i sredstvo plaćanja. Ako je korisnik vlasnik Otočne iskaznice, ne mora zatražiti Jadrolinija2Go karticu, već je Otočna iskaznica sredstvo identifikacije za korištenje prepaid računa.

  5. Koja je potrebna dokumentacija za otvaranje prepaid računa - izdavanje Jadrolinija2go kartice ako sam fizička osoba?

   Korisnik treba ispuniti i potpisati Zahtjev, koji se može preuzeti na šalterima Jadrolinijinih agencija ili na internetskoj stranici www.jadrolinija.hr i priložiti presliku osobne iskaznice. Potpisom zahtjeva korisnik prihvaća Opće uvjete za korištenje prepaid računa. Ako zahtjev za prepaid račun uključuje izdavanje kartice za vozila, potrebno je priložiti presliku prometne dozvole.

  6. Koja je potrebna dokumentacija za otvaranje prepaid računa ako sam vlasnik otočne iskaznice?

   Ako je korisnik vlasnik Otočne iskaznice, potrebna je preslika Otočne iskaznice kako za osobu, tako i za vozilo, uz sve navedeno iz točke 6.

  7. Koja je potrebna dokumentacija za otvaranje prepaid računa ako sam vlasnik otočne iskaznice pravna osoba?

   Ako je korisnik vlasnik Otočne iskaznice, potrebna je preslika Otočne iskaznice kako za osobu, tako i za vozilo, uz sve navedeno iz točke 6.

  8. Gdje mogu otvoriti prepaid račun / zatražiti Jadrolinija2go karticu ako sam fizička osoba?

   Zahtjev za otvaranje prepaid računa moguće je zatražiti u agencijama Jadrolinije: Rijeka, Mali Lošinj, Zadar, Preko, Biograd, Šibenik, Split, Rogač, Hvar, Supetar, Ploče, Korčula, Vela Luka, Stari Grad, Vis i Dubrovnik.

  9. Gdje mogu otvoriti račun / zatražiti Jadrolinija2go karticu ako sam pravna osoba?

   Pravne osobe podnose zahtjev za otvaranje računa putem e-maila na adresu prepaid@jadrolinija.hr.

  10. Gdje mogu uplatiti novac na prepaid račun ako sam fizička osoba?

   Gotovinska uplata za fizičke osobe obavlja se u agencijama u kojima se i otvara račun, internet bankarstvom ili putem opće uplatnice na IBAN:HR7224020061500036996, a u poziv na broj potrebno je upisati 337-broj ugovora prepaid računa. Model: HR00

  11. Gdje mogu uplatiti novac na prepaid račun ako sam pravna osoba?

   Uplata novca za pravne osobe obavlja se isključivo virmanski na IBAN:HR7224020061500036996, a u poziv na broj potrebno je upisati 655-broj ugovora prepaid računa. Model: HR00

  12. Postoji li limit uplate na prepaid račun?

   Minimalni iznos uplate na Prepaid račun je 13,27 EUR/100,00 kuna, a maksimalni iznos nije limitiran.

  13. Postoji li limit potrošnje po prepaid računu?

   Limit potrošnje definiran je raspoloživim sredstvima na računu. Nije dozvoljen odlazak u minus. Nema dnevnog ograničenja kupovine broja karata.

  14. Mogu li uplatu izvršiti kreditnom karticom?

   Uplatu na prepaid račun nije moguće izvršiti kreditnom karticom.

  15. Kada mogu raspolagati uplaćenim sredstvima na prepaid računu?

   Fizičke osobe koje u gotovini uplaćuju sredstva na prepaid račun, u poslovnicama Jadrolinije sredstva mogu koristiti odmah nakon izvršene uplate, dok pravne osobe uplaćena sredstva na Prepaid račun putem virmanske uplate koriste sljedeći radni dan, nakon što je virman proknjižen.

  16. Mogu li napraviti iskup sredstava s prepaid računa ako želim raskinuti ugovor i gdje?

   Iskup sredstava moguć je ukoliko je na računu ostao iznos veći od 2,65 EUR/20,00 kn, ali isključivo na temelju pismenog zahtjeva upućenog e-mailom na adresu: prepaid@jadrolinija.hr. Korisnik prepaid računa koji želi otkazati ugovor, a za koji je evidentirano pozitivno stanje prepaid računa stječe pravo na povrat uplaćenih sredstava umanjen za naknadu zatvaranja prepaid računa sukladno Odluci o naknadama i ostvareni bonus sukladno Odluci o bonusu.

  17. Može li maloljetna osoba otvoriti prepaid račun?

   Maloljetna osoba ne može otvoriti prepaid račun.

  18. Koliko iznosi naknada za prvo izdavanje Jadrolinija2go kartice?

   Naknada za svako izdavanje izdavanje Jadrolinija 2GO kartice iznosi 2,65 EUR/20,00 kn.

  19. Koliko je trajanje / valjanost Jadrolinija2gokartice?

   Valjanost Jadrolinija2Go kartice je neograničena.

  20. U kojem roku ću dobiti Jadrolinija2go karticu i gdje?

   Jadrolinija2Go karticu možete preuzeti u poslovnici Jadrolinije u kojoj je predan zahtjev u roku od 15 dana od podnošenja zahtjeva, a pravnim osobama ista će biti dostavljena poštom.

  21. Na zahtjevu za otvaranje računa obavezno polje je e-mail. Što ako ne koristim e-mail?

   Korisnik usluge Prepaid računa mora imati valjan e-mail, jer se putna karta prodana putem hand - held uređaja prilikom ulaska u brod dostavlja u obliku e-karte na e-mail kao potvrda transakcije. U slučaju reklamacija, istu je potrebno čuvati 15 dana.

  22. Pregled transakcija po prepaid računu moguć je na internetskoj stranici uz otvaranje korisničkog računa? Gdje se on otvara? Što ako ne koristim internet?

   Korisnički račun se otvara registracijom na našoj internetskoj stranici www.jadrolinija.hr. Prilikom otvaranja računa, korisnik će dobiti korisničko ime i lozinku koju je dužan promijeniti nakon inicijalne prijave. Putem svog internetskog korisničkog računa, korisnik će moći obavljati pregled svih svojih učinjenih troškova/kupljenih karata. U slučaju da korisnik ne može pristupiti svom računu, pomoć za rad zatražit će na telefon Službe prodaje 051 666 254.

  23. Gdje sve mogu plaćati svojom Jadrolinija2go karticom/otočnom iskaznicom?

   Sredstva s prepaid računa moguće je koristiti na svim prodajnim kanalima Jadrolinije (agencije, web stranica , mobilna aplikacija) , kao i na uređajima za evidenciju ukrcaja na ulasku na brod, koji će evidentirati ulazak i naplatiti kartu te teretiti korisnikov Prepaid račun isključivo za uslugu kupovine putne karte.

  24. Kako mogu registrirati svoju J2go na web stranici Jadrolinije ?

   Postupak registracije J2GO kartice je sljedeći: · Na https://www1.jadrolinija.hr/ProdajaWeb#/login potrebno je izvršiti prvu prijavu . Za prvu prijavu u oba polja upisuje se broj prepaid računa i nakon toga mijenja lozinka po osobnom izboru · Nakon toga na „pretraži red plovidbe i kupi kartu“ izaberete bilo koju liniju i datum polaska · Izaberete jedno putovanje klikom na „Kupi“ · U desnom gornjem kutu ekrana pojaviti će se opcija registracija · Nakon izvršene registracije u desnom kutu pojaviti će se Vaš profil · Kliknete na izmjenu profila i dobiti ćete opciju dodavanja prepaid/postpaid kartica · Možete registrirati sve kartice ili samo jednu · Prilikom registracija kartice potrebno je staviti „minus“ između brojeva 71-02152112-36 · Nakon izvršene registracije , možete krenuti u kupovini i kada dođete do ekrana koji Vas vodi na plaćanje izaberete opciju „plaćanje prepaid karticom“, klik na odabranu karticu i za navedeni iznos teretiti će se Vaš prepaid račun, a e-kartu dobiti će e-mailom.

  25. Kako mogu registrirati svoju Otočnu iskaznicu vezanu uz prepaid račun na web stranici Jadrolinije?

   { "time": 1709281859899, "blocks": [ { "id": "0", "type": "paragraph", "data": { "text": "Postupak registracije do izmjene profila identičan je kao i za registraciju J2go kartice.\nZa registarciju otočne iskaznice potrebno je iskaznicu registrirati 2 puta – jednom za ostvarivanje prava na povlašteni prijevoz klikom na “otočke kartice” i dodaj otočku karticu i drugi put za plaćanje putem prepaid računa klikom na “prepaid/postpaid kartice” i dodaj prepaid/postpaid karticu." } }, { "id": "aUk2zZs27q", "type": "attaches", "data": { "file": [ { "url": "/download/6c2b2eefe3c93fc72193a6638d6db241", "size": 138467, "name": "Upute za registraciju J2go, otočne i OSI iskaznice.pdf", "extension": "pdf" } ], "title": "Upute za registraciju" } } ], "version": "2.27.2" }

  26. Vrijedi li Jadrolinija2go kartica vrijedi na svim linijama Jadrolinije?

   Jadrolinija2Go kartica vrijedi na svim linijama koje Jadrolinija održava.

  27. Vrijedi li jadrolinija2go kartica i kod drugih brodara?

   Kartica ne vrijedi kod drugih brodara.

  28. Potpisujem li prilikom uplate - plaćanja račun (slip) kao kod bankarskih kartica?

   Naplata putem Jadrolinija2Go kartice/Otočne iskaznice se ne autorizira ni pinom ni potpisom. Vlasništvo je i odgovornost podnositelja zahtjeva/vlasnika te je za sve pronevjere odgovoran vlasnik, u slučaju da nije zatražio deaktivaciju kartice kada je primijetio gubitak, krađu ili sl. Prilikom uplate sredstava na Prepaid račun, korisniku će biti izdan račun.

  29. Mogu li se s Jadrolinija2gokarticom ukrcati direktno na brod i kupiti kartu na brodu?

   Vlasnik Jadrolinija2Go kartice/Otočne iskaznice koji ima položena sredstva na Prepaid račun može se ukrcati direktno na brod. Evidencijom na uređaj bit će mu definirana Tarifa i naplaćena cijena karte, sukladno usluzi na kartici i trenutno važećoj i pripadajućoj Tarifi. Iznimka od ovog pravila su brzobrodske linije i trajektne linije s rezervacijama za vozila , gdje preporučamo kupovinu karte unaprijed putem nekog od prodajnih kanala Jadrolinije

  30. Kakvu ću putnu kartu dobiti prilikom ulaska u brod?

   Korisnik neće fizički dobiti papirnatu putnu kartu, već potvrdu na e-mail, u čijem će se privitku nalaziti e-karta, koju je potrebno čuvati 15 dana.

  31. Što ako uređaji na brodu ne rade i ne mogu čitati Jadrolinija2go karticu?

   Korisnik je obvezan javiti se u agenciju Jadrolinije u luci ukrcaja.

  32. Što ako na prepaid računu nema sredstava, a na ulasku sam u brod?

   Korisnik je obvezan javiti se u agenciju Jadrolinije u luci ukrcaja kako bi izvršio nadopunu sredstava na korisničkom računu ili kupio kartu bez korištenja Jadrolinija2Gokartice

  33. Naplaćuje li se naknada za kupljene karte putem interneta za korisnike prepaid računa?

   Naknada se ne naplaćuje.

  34. Što u slučaju gubitka, krađe i oštećenja Jadrolinija2go kartice ili otočke kartice na kojoj je otvoren prepaid račun?

   Korisnik je dužan odmah po gubitku ili krađi Jadrolinija2Go kartice, sumnji na zlouporabu kao i po ustanovljenoj zlouporabi, bez odgađanja obavijestiti jednu od agencija Jadrolinije iz točke 10. telefonom, uz naknadno pisanu Izjavu koju vlastoručno potpisuje i dostavlja na e-mail: prepaid@jadrolinija.hr. Ako korisnik, nakon prijave gubitka ili krađe kartice odnosno zlouporabe kartice, pronađe karticu, istu ne smije koristiti. Vlasnik Prepaid računa, koji je istovremeno i korisnik Otočne iskaznice, obvezan je prijaviti gubitak/krađu Otočne iskaznice Jadroliniji radi sprječavanja zlouporaba po Prepaid računu. Jadrolinija će onemogućiti samo i isključivo korištenje računa, dok za nemogućnost korištenja povlaštenog prava Jadrolinija nije odgovorna.

  35. Je li moguće spriječiti zlouporabu i potrošnju raspoloživih sredstava s prepaid računa i kako?

   Jadrolinija će odmah po dojavi onemogućiti korištenje prijavljene Jadrolinija2Go kartice/Otočne iskaznice na svim svojim naplatnim uređajima.

  36. Kakav je postupak ponovnog izdavanja Jadrolinija2gokartice?

   Korisnik mora podnijeti novi zahtjev za izdavanje kartice te istu registrirati na otvoreni Prepaid račun. Zahtjev se podnosi po već opisanom postupku u navedenim poslovnicama. Cijena ponovnog izdavanja kartice je 2,65 EUR/ 20,00 kuna.

  37. Na oštećenoj/ izgubljenoj/ ukradenoj Jadrolinija2go kartici /otočnoj iskaznici ostao mi je određeni neiskorišteni novčani iznos, a ne želim novu karticu, već samo da mi se isplate novci koje nisam iskoristio? Što učiniti?

   Isplata sredstava moguća je ukoliko je na računu ostao iznos veći od 2,65 EUR/ 20,00 kuna, a isključivo na temelju pismenog zahtjeva upućenog e-mailom na adresu: prepaid@jadrolinija.hr. Korisnik Prepaid računa koji želi otkazati ugovor, a za koji je evidentirano pozitivno stanje Prepaid računa stječe pravo na povrat uplaćenih sredstava umanjen za naknadu zatvaranja Prepaid računa sukladno Odluci o naknadama i ostvareni bonus sukladno Odluci o bonusima.

  38. Na oštećenoj/izgubljenoj/ukradenoj kartici ostao mi je određeni neiskorišteni novčani iznos, a želim novu karticu. Hoće li se iznos vezati uz novu karticu?

   Nakon što je korisnik podnio zahtjev za novu Jadrolinija2Go karticu, ista se može vezati za već otvoreni račun te se putem iste mogu koristiti preostala sredstva.

  39. Gdje mogu pronaći pravila i uvjete korištenja kartice/računa?

   Zahtjev za otvaranje Prepaid računa, Opće uvjete korištenja Prepaid računa i Učestala pitanja i odgovore možete naći na www.jadrolinija.hr

Jadrolinija

072 30 33 37

Cijena poziva s fiksne mreže je 0,03 EUR/min