Politika zaštite osobnih podataka

Jadrolinija prepoznaje važnost zaštite vaših osobnih podataka i poduzima sve potrebne tehničke i organizacijske mjere u skladu s najboljom praksom i obvezama koje proizlaze iz Zakona o zaštiti osobnih podataka, Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, Zakona o provedbi Uredbe o zaštiti osobnih podataka te Zakona o elektroničkim komunikacijama.Svi osobni podaci koje posjetitelji stranice, korisnici naših usluga ili poslovni partneri pošalju ili su automatski zabilježene koriste se isključivo u skladu s propisima Republike Hrvatske ili u skladu s dobrovoljnim izjavama o davanju osobnih podataka koje su prilagođene vrsti poslovnih odnosa radi kojeg prikupljamo Vaše podatke.

Stranice Jadrolinije na kojima se vrši razmjena povjerljivih podataka zaštićene su uporabom SSL sigurnosnog protokola. SSL zaštitno kodiranje, tehnologija je zaštite podataka koja omogućava sigurnu razmjenu podataka između Vašeg preglednika i stranica Jadrolinije.

Internetske stranice Jadrolinije sadrže linkove na druge web stranice koje nisu u vlasništvu Jadrolinije. Takve stranice sadrže vlastite izjave o privatnosti te Jadrolinija ne preuzima odgovornost za sadržaje tuđih stranica.

Što sve predstavlja osobne podatke:

GDPR Uredba Europske unije osobne podatke definira vrlo široko kao što su: ime, prezime, OIB, adresu, broj telefona, e-mail adresa, broj kreditne kartice, financijski podaci, računi na online servisima, itd. Sukladno tome, osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, odnosno sve što se izravno i neizravno može točno povezati s nekom fizičkom osobom.

Vaše osobne podatke koje ste dobrovoljno unijeli u okvir naše internet stranice ćemo prikupljati i obrađivati isključivo u svrhu za koju su nam podaci dostavljeni (primjerice za prodaju putne karte), a koristi isključivo za vlastite potrebe te ih ne prosljeđujemo trećim stranama, osim Hrvatskom Telekomu d.d., Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb, u svrhu plaćanja putem T PayWay te na zahtjev ovlaštenih organa.

Prava davatelja osobnih podataka:

Na temelju zakonskih odredbi  o zaštiti privatnosti podataka pripadaju Vam sljedeća prava:

1. Pravo na pristup i informacije o Vašim osobnim podacima koje smo pohranili
2. Pravo na traženje ispravka, dopune ili brisanje osobnih podataka ako su osobni podaci nepotpuni, netočni ili neažurni ili ako njihova obrada nije u skladu s propisima
3. Pravo na ograničavanje obrade Vaših osobnih podataka
4. Pravo na prigovor na obradu podataka za razloge iz našeg vlastitog legitimnog interesa, javnog interesa, ili profiliranja, osim ako ne možemo dokazati da postoje uvjerljivi, opravdani razlozi koji nadilaze Vaše interese, prava i slobodu, ili da se takva obrada provodi u svrhu potvrde, primjene ili obrane pravnih zahtjeva
5. Pravo na prijenos podataka
6. Pravo na podnošenje žalbe Agenciji za zaštitu osobnih podataka ukoliko smatrate da su povrijeđena Vaša prava zajamčena propisima o zaštiti osobnih podataka
7. Pravo na uskratu suglasnosti za obradu osobnih podataka u svrhe marketinga i izravne promidžbe
8. Pravo da u bilo kojem trenutku s budućim učinkom opozvati Vašu privolu vezanu uz prikupljanje, obradu i korištenje Vaših osobnih podataka.

Osoba čiji se osobni podaci obrađuju ima pravo znati obrađuju li se njegovi osobni podaci i koji su to podaci, ima pravo uvida u podatke kao i pravo znati tko je korisnik njegovih osobnih podataka.

Stoga smo dužni osigurati Vaša zakonska prava na sljedeći način:

Obveza osiguravanja prava ispitanika i zaštita prava:

a. obvezni smo dostaviti potvrdu obrađuju li se vaši osobni podaci
b. obvezni dati obavijest o podacima čija je obrada u tijeku i o izvoru tih podataka
c. dužni smo omogućiti uvid u evidencije o zbirkama osobnih podataka i u osobne podatke sadržane u zbirkama i njihovo prepisivanje
d. obvezni smo dostaviti izvatke, potvrde ili ispise osobnih podataka sadržanih u zbirci osobnih podataka, dostaviti ispis podataka koji su dani na korištenje
e. obvezni smo dati obavijest o logici automatske obrade podataka.

Rok za izvršenje naših zakonskih obveza je 30 dana od podnošenja zahtjeva ispitanika.

Ako su osobni podaci koje obrađujemo nepotpuni, netočni ili neažurni obvezni smo dopuniti ih, ispraviti, odnosno ažurirati bilo na zahtjev ispitanika ili po službenoj dužnosti te smo Vas dužni o tome obavijestiti u roku od 30 dana.

Razdoblje u kojem će podaci biti pohranjeni:

Vaše ćemo osobne podatke čuvati samo onoliko koliko je potrebno kako bi se izvršila njezina ugovorna ili zakonska obveza ili legitimni interes, osim u slučaju obrade osobnih podataka na temelju privole, u kojem će se slučaju osobni podaci čuvati u roku koji je naveden u danoj privoli.

Sve zahtjeve vezane uz ostvarivanje Vaših prava možete pisanim putem uputiti Voditelju obrade osobnih podataka:

a. na adresu Riva 16, 51000 Rijeka, s naznakom: "za Voditelja zbirke osobnih podataka"
b. na mail adresu zastita.podataka@jadrolinija.hr
Službenik za zaštitu osobnih podataka: Vanessa Jotanović, dipl.iur.

Jadrolinija

072 30 33 37

Cijena poziva s fiksne mreže je 0,03 EUR/min