Zgrada Jadrolinije - Palača Jadran

Palača Jadran - simbolika Rijeke kao pomorskog emporija kozmopolitskih razmjera

Otvaranjem novih linija rasla je potreba za reprezentativnim sjedištem, dostojanstvenim i impozantnim zdanjem iz kojeg će se upravljati pomorskim prijevozima.

Palača Jadran sagrađena je kao sjedište prvog ugarskog pomorskog poduzeća „Adria”, osnovanog 1882. godine, koje je u Rijeci započelo redovnu plovidbu trgovačke mornarice u vremenu kada je riječka luka bila neuređena, a austrijska konkurencija iz Trsta golema. Usprkos tome, društvo „Adria” okrenulo se prema budućnosti uz suvremene načine rada, učvršćujući osoblje iskusnim primorskim pomorcima te opremajući flotu modernim parobrodima.

Uključena u rizične odnose svjetske trgovine, „Adria” je povjeravala kormilo svojih brodova pomorcima koji su vodili Adrijine brodove u svjetske luke Španjolske, zapadne Afrike, Tunisa, Alžira, Gibraltara i Messine. Kasnije se plovidba proširila i na Brazil, u Rio de Janeiro i Santos, na izvoz panonskog žita te uvoz kave. „Adria” je održavala linije za Liverpool, Glasgow, Antwerpen i Rotterdam. Uključenost pomoraca sa svijetom, proširivao je njihove kulturne horizonte i osjećaj za kozmopolitizam.

Pomorsko poduzeće „Adria” steklo je ugled ozbiljnog brodara u svim lukama Zapada zbog profesionalnosti naših pomoraca.

Budući da je Palača Jadran trebala trajno simbolizirati brodarstvo, njezin je graditelj, arhitekt Giacomo Zammatio naručio četiri visoka barokizirana kipa koji personificiraju glavna zanimanja moreplovaca: kapetana broda, zapovjednika stroja, kormilara i peljara te su ujedno i portreti četiri vodeća čovjeka Adrije. Kipovi pomoraca su veoma upečatljivi i izražajni. Svaki je lik sinteza osebujnih značajki određene profesije, a sva četiri čine zajedničku cjelinu.

Također, vrlo kvalitetne simbolične skulpture četiriju kontinenata označavaju itinerar riječkih brodova po svim svjetskim morima. Personifikacija Afrike prikazana je u liku Egipćanke, Azija u liku Japanke, Amerika u liku Indijanke i Europa u liku nordijskog ribara. 

Autor radova talijanski kipar Sebastiano Bonomi svih je osam skulptura izradio kvalitetno pa je svaki na svoj način umjetnički vrijedan.

Sa svake strane ulaznog portala u palaču postavljena je jedna gigantska figura Atlanta, moćnih nosača tereta koji simbolički nose teret odgovornosti i težinu pomorskih poduhvata.

Atlante su rad istoga skulptora te od sveukupne arhitekturne plastike, izrađene u Rijeci potkraj 19. stoljeća, predstavljaju najkvalitetnije rukotvorine.

Jadrolinija

072 30 33 37

Cijena poziva s fiksne mreže je 0,03 EUR/min