Obnova bijele flote - pogled u budućnost

Jadrolinija je 2023. godinu zaključila s velikim zadovoljstvom postignutim. Posebno se ističe uspjeh na polju razvoja flote koji je u 2023. godini donio čak 5 prinova.

Brzi brodovi Kata i Danica floti su priključeni tijekom ljetne sezone, a svoj su doprinos već pokazale plovidbom na riječkom području. Moderni i brzi brodovi utabali su pozitivan smjer obnove brzobrodskog dijela bijele flote. U Hrvatsku su doplovili i novonabavljeni trajekti Sveti Duje te Vela Luka, koji će u 2024. godini zaploviti na linijama splitskog plovnog područja. Tu je i brod Unije koji će zasigurno značajno podignuti kvalitetu usluge na brodskoj liniji Mali Lošinj - Unije - Srakane Vele - Susak.

Obnova flote fokus je Jadrolinije posljednjih godina, a smjer ovih ulaganja svakako će biti okrenut i prema uvođenju obnovljivih izvora energije u flotu. Jadrolinija će ovakvim iskorakom pokazati da se prilagođava i prati trendove održivog razvoja te da je okrenuta prema budućnosti.

Jadrolinija

072 30 33 37

Cijena poziva s fiksne mreže je 0,03 EUR/min