Pretraži red plovidbe i kupi kartu online!

 

Postupci javne nabave

Sukladno članku 244. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 120/16), svi postupci javne nabave koje provodi Jadrolinija Rijeka, kao javni naručitelj, objavljeni su na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Na naslovnoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, na lijevoj strani ekrana kliknite na "Tražilica objava - jednostavna" i u rubrici Naručitelj upišite Jadrolinija kako biste dobili popis svih objavljenih nadmetanja. 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

 
Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 120/16) i članku 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (N.N. 101/17) Jadrolinija Rijeka, kao javni naručitelj, obvezna je prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana. Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu uputiti primjedbe i prijedloge putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

 

Na naslovnoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, na desnoj strani ekrana kliknite na „Prethodna savjetovanja“ i u tražilici upišete Naručitelj Jadrolinija, kako bi ste dobili popis svih objavljenih savjetovanja.

Također,  na istim internetskim stranicama objavljena su i Izvješća o provedenim savjetovanjima sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

 

 

Call centar - 072 30 33 37
Cijena poziva s fiksne mreže je 0,03 EUR/min (0,23 HRK/min).