Pretraži red plovidbe i kupi kartu online!

Javna nabava 

Jadrolinija, društvo za linijski i pomorski prijevoz putnika i tereta, Rijeka, Riva 16, sukladno odredbi članka 6. stavak 1. točka 3. obveznik je Zakona o javnoj nabavi. 
 
Služba nabave Jadrolinije kao sastavni dio Tehničkog sektora Jadrolinije, zadužena je za nabavku roba i usluga za kompletan sustav Jadrolinije, a u okviru Službe nabave djeluje Odjel javne nabave, koji provodi jedinstven sustav javne nabave za potrebe svih sektora Jadrolinije: koordinirano provođenja postupka i sklapanje Ugovora o javnoj nabavi. 
 
U organizacijskom smislu Služba nabave odnosno Odjel javne nabave samostalna su služba unutar poslovnog područja člana Uprave zaduženog za tehničke poslove, operativne poslove i poslove nabave, obzirom da se najveći dio troškova nabavke roba i usluga ostvaruju u okviru tog poslovnog područja
Takav ustroj Službe nabave i Odjela javne nabave omogućuje poboljšanje efikasnosti procesa nabave, odnosno ostvarenje ciljeva nabave: 
  • utvrđivanje potreba za određenom vrstom roba (rezervni dijelovi, gorivo, mazivo, boje potrošna roba) 
  • odabir dobavljača temeljem provedenih postupaka javne nabave
  • postizanje najnižih cijena za određenu vrstu roba, te najboljih uvjeta plaćanja
  • realizacija i praćenje Ugovora o javnoj nabavi
  • cikluse narudžbe i naručene količine
  • izradu cjenika po provedenim javnim nadmetanjima
  • vođenje evidencije dobavljača

 

 

Call centar - 072 30 33 37
Cijena poziva s fiksne mreže je 0,03 EUR/min (0,23 HRK/min).