Jadrolinija

Pretraži red plovidbe i kupi kartu online!

Otvoreni postupci javne nabave - Arhiva 2015.


Kemijska sredstava za održavanje, tretiranje, čišćenje i odmašćivanje na brodovima Jadrolinije 

Broj objave: 2015/S 002-0039508
 • Objava u Narodnim novinama / Dokumentacija za nadmetanje
 • Zapisnik otvaranja ponuda
 • Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude
 • Odluka o odabiru
 • Objava sklopljenog ugovora

 • Poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom poštanskom prometu s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma
  Broj objave: 2015/S 002-0038745
 • Objava u Narodnim novinama / Dokumentacija za nadmetanje
 • Zapisnik otvaranja ponuda
 • Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude
 • Odluka o odabiru
 • Objava sklopljenog ugovora

 • Iznajmljivanje (ustupanje) aparata i isporuka prirodne izvorske vode za piće u bocama(galonima), kapaciteta 18,9 litara za potrebe plovnih objekata Jadrolinije, 
  Broj objave: 2015/S 002-0038069
 • Objava u Narodnim novinama / Dokumentacija za nadmetanje
 • Zapisnik otvaranja ponuda
 • Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude
 • Odluka o odabiru
 • Objava sklopljenog ugovora

 • Godišnja opskrba brodova Jadrolinije brodskim gorivom namijenjenim za uporabu na plovnim objektima, i to •plinsko ulje obojeno plavom bojom i •plinsko ulje sa 0,0% udjela FAME (metilni esteri masnih kiselina), 
  Broj objave: 2015/S 002-0033653
 • Objava u Narodnim novinama / Dokumentacija za nadmetanje
 • Zapisnik otvaranja ponuda
 • Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude
 • Odluka o odabiru
 • Objava sklopljenog ugovora

 • Godišnja nabava informatičke opreme

  Broj objave: 2015/S 002-0030234
 • Objava u Narodnim novinama / Dokumentacija za nadmetanje
 • Zapisnik otvaranja ponuda
 • Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude
 • Odluka o odabiru
 • Objava sklopljenog ugovora

 • Rekonstrukcija radionica Jadrolinije u Splitu
  Broj objave: 2015/S 002-0028703
 • Objava u Narodnim novinama / Dokumentacija za nadmetanje
 • Poništenje 
 •  
  Nabava 20 komada pneumatskih splavi za spašavanje – SOLAS paket opreme «B» kapaciteta 25 osoba, sa hidrostatskim kukama, prilagođenih za spuštanje sohom (davit launchable) za mt „Bartol Kašić“, uključujući demontažu starih splavi i montažu novih splavi

  Broj objave: 2015/S 002-0023211
 • Objava u Narodnim novinama / Dokumentacija za nadmetanje
 • Zapisnik otvaranja ponuda
 • Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude
 • Odluka o odabiru
 • Objava sklopljenog ugovora


 • Godišnja opskrba brodova Jadrolinije svježim, smrznutim mesom i mesnim proizvodima, ostalim prehrambenim proizvodima, bezalkoholnim i alkoholnim pićima u talijanskoj luci ANCONA
  Broj objave: 2015/S 002-0028035
 • Objava u Narodnim novinama / Dokumentacija za nadmetanje
 • Zapisnik otvaranja ponuda
 • Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude
 • Odluka o odabiru
 • Objava sklopljenog ugovora

 • PREUREĐENJE PUTNIČKOG PROSTORA NA KATAMARANIMA bp „Novalja“, bp „Dubravka“, bp „Judita“ i bp „Karolina“
  Broj objave: 2015/S 002-0027461
 • Objava u Narodnim novinama / Dokumentacija za nadmetanje
 • Zapisnik otvaranja ponuda
 • Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude
 • Odluka o odabiru
 • Objava sklopljenog ugovora

 • Revizija financijskih izvješća Jadrolinije za 2015. godinu 
  Broj objave: 2015/S 002-0027433
 • Objava u Narodnim novinama / Dokumentacija za nadmetanje
 • Zapisnik otvaranja ponuda
 • Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude
 • Odluka o odabiru
 • Objava sklopljenog ugovora

 • Brodska ulja i maziva
  Broj objave: 2015/S 002-0027387
 • Objava u Narodnim novinama / Dokumentacija za nadmetanje
 • Zapisnik otvaranja ponuda
 • Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude
 • Odluka o odabiru
 • Objava sklopljenog ugovora


 • Usluge osiguranja imovine, vozila i osoba 
  Broj objave: 2015/S 002-0024042
 • Objava u Narodnim novinama / Dokumentacija za nadmetanje
 • Zapisnik otvaranja ponuda
 • Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude
 • Odluka o odabiru
 • Objava sklopljenog ugovora


 • Opskrba plinom s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma
  Broj objave: 2015/S 002-0023484
 • Objava u Narodnim novinama / Dokumentacija za nadmetanje
 • Zapisnik otvaranja ponuda
 • Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude
 • Odluka o odabiru
 • Objava sklopljenog ugovora


 • Opskrba električnom energijom s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma 
  Broj objave: 2015/S 002-0023552
 • Objava u Narodnim novinama / Dokumentacija za nadmetanje
 • Zapisnik otvaranja ponuda
 • Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude 
 • Odluka o odabiru
 • Objava sklopljenog ugovora


 • Materijali za čišćenje i održavanje brodova i agencija Jadrolinije za plovno područje Split, s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma 
  Broj objave: 2015/S 002-0023553
 • Objava u Narodnim novinama / Dokumentacija za nadmetanje
 • Zapisnik otvaranja ponuda
 • Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude
 • Odluka o odabiru
 • Objava sklopljenog ugovora


 • Materijali za čišćenje i održavanje brodova i agencija Jadrolinije za plovno područje Zadar, s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma 
  Broj objave: 2015/S 002-0023537
 • Objava u Narodnim novinama / Dokumentacija za nadmetanje
 • Zapisnik otvaranja ponuda
 • Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude
 • Odluka o odabiru
 • Objava sklopljenog ugovora


 • Materijali za čišćenje i održavanje brodova i agencija Jadrolinije za plovno područje Rijeka, s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma 
  Broj objave: 2015/S 002-0023528
 • Objava u Narodnim novinama / Dokumentacija za nadmetanje
 • Zapisnik otvaranja ponuda
 • Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude
 • Odluka o odabiru
 • Objava sklopljenog ugovora

 • Zaštitna i sigurnosna odjeća
  Broj objave: 2015/S 002-0014085
 • Objava u Narodnim novinama / Dokumentacija za nadmetanje
 • Zapisnik otvaranja ponuda
 • Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude
 • Odluka o odabiru
 • Objava sklopljenog ugovora


 • Usluge LEŽARINE brodova Jadrolinije, s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma
  Broj objave: 2015/S 002-0023017
 • Objava u Narodnim novinama / Dokumentacija za nadmetanje
 • Poništenje postupka


 • Sustav za napuštanje broda (DD – MES 18 mtr) dvostruki slide tobogan dužine 18 metara i platforma kapaciteta 100 osoba za m/t "Petar Hektorović", uključujući demontažu postojećeg sustava i montažu novog sustava
  Broj objave: 2015/S 002-0016345
 • Objava u Narodnim novinama / Dokumentacija za nadmetanje
 • Zapisnik otvaranja ponuda
 • Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude
 • Odluka o odabiru
 • Objava sklopljenog ugovora

 • POGONSKO GORIVO (BRODSKO PLINSKO ULJE – MARINE GAS OIL) ZA BRODOVE JADROLINIJE U TALIJANSKIM LUKAMA ANCONA I BARI S CILJEM SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZUMA 
  Broj objave: 2015/S 002-0020241
 • Objava u Narodnim novinama / Dokumentacija za nadmetanje
 • Poništenje postupka

 • Usluge sanacije sanitarnih čvorova Upravne zgrade Jadrolinije 
  Broj objave: 2015/S 002-0019341 
 • Objava u Narodnim novinama / Dokumentacija za nadmetanje
 • Poništenje postupka

 • Usluge čišćenja Upravne zgrade Jadrolinije, agencije Jadrolinije Rijeka i skladišnog kompleksa na Kukuljanovu
  Broj objave: 2015/S 002-0018941
 • Objava u Narodnim novinama / Dokumentacija za nadmetanje
 • Zapisnik otvaranja ponuda
 • Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude
 • Odluka o odabiru
 • Objava sklopljenog ugovora

 • Godišnja opskrba brodova Jadrolinije konfekcioniranim sladoledom, u lukama Rijeka, Zadar, Split i Dubrovnik
  Broj objave: 2015/S 002-0018468
 • Objava u Narodnim novinama / Dokumentacija za nadmetanje
 • Zapisnik otvaranja ponuda
 • Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude
 • Odluka o odabiru
 • Objava sklopljenog ugovora

 • Godišnja opskrba brodova Jadrolinije bezalkoholnim i alkoholnim pićima u luci Split
  Broj objave: 2015/S 002-0018467
 • Objava u Narodnim novinama / Dokumentacija za nadmetanje
 • Zapisnik otvaranja ponuda
 • Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude
 • Odluka o odabiru
 • Objava sklopljenog ugovora

 • Usluge preuzimanja, pranja i dostave posteljine i rublja za potrebe brodova Jadrolinije na plovnom području Zadar 
  Broj objave: 2015/S 002-0018001
 • Objava u Narodnim novinama / Dokumentacija za nadmetanje
 • Zapisnik otvaranja ponuda
 • Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude
 • Odluka o odabiru
 • Objava sklopljenog ugovora


 • Usluge preuzimanja, pranja i dostave posteljine i rublja za potrebe brodova Jadrolinije na plovnom području Rijeka 

  Broj objave: 2015/S 002-0017983

  Usluge preuzimanja, pranja i dostave posteljine i rublja za potrebe brodova Jadrolinije na plovnom području Split
  Broj objave: 2015/S 002-0018028

  Godišnja nabava brodskih konopa i čelik čela, za potrebe brodova Jadrolinije
  Broj objave: 2015/S 002-0012441

  Rezervni dijelovi motora CATERPILLAR za brodove flote Jadrolinije, s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma 
  Broj objave: 2015/S 002-0011745
  Usluge servisa i interventnog održavanja motora CATERPILLAR, za brodove flote Jadrolinije, s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma
  Broj objave: 2015/S 002-0011801
  Usluge interventnog održavanja i popravak, te nabavu rezervnih dijelova GUASCOR motora (potrebnih za interventno održavanje i popravak) za potrebe Jadrolinije s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma 
  Broj objave: 2015/S 002-0009773

  Usluge interventnog održavanja i popravak sustava propulzije VETH, za brodove Jadrolinije, s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma 
  Broj objave: 2015/S 002-0009813
  Kemijska sredstava za održavanje, tretiranje, čišćenje i odmašćivanje na brodovima Jadrolinije 
  Broj objave: 2015/S 002-0007229
  Usluge preuzimanja, pranja i dostave posteljine i rublja za potrebe brodova na plovnom području Dubrovnik
  Broj objave: 2015/S 002-0004681

  Gorivo za potrebe voznog parka Naručitelja putem kreditnih kartica za gorivo s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma.

  Broj objave2015/S 002-0003986
  Svježe meso, smrznuto meso i mesni proizvodi za brodove Naručitelja u luci Split
  Broj objave: 2015/S 002-0000083

  Usluge održavanja i interventntih servisa sustava klimatizacije i ventilacije (brodski HVAC sustavi) za brodove flote Jadrolinije, s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma
  Broj objave: 2014/S 002-0050211
  Ostali prehrambeni proizvodi za brodove Naručitelja u luci Split
  Broj objave:  2015/S 002-0000111 
     
         
         
         
  lijevi kantun footer
  Ovo je službena stranica Jadrolinije. Jadrolinija jamči za točnost podataka samo na svojoj stranici. Red plovidbe podložan je promjenama.

  Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku. Više informacija o kolačićima možete pročitati ovdje. Za nastavak korištenja web stranice JADROLINIJA.HR kliknite na gumb „Slažem se“.

  Slažem se