Jadrolinija

Pretraži red plovidbe i kupi kartu online!

 Otvoreni postupci javne nabave - Arhiva 2012.

Usluge prijevoza članova posade trajekata na relaciji RIJEKA – VALBISKA - RIJEKA
BROJ OBJAVE: 2012/S 002-0096200

Usluge prijevoza članova posade trajekata na relaciji RIJEKA – BRESTOVA- RIJEKA
BROJ OBJAVE: 2012/S 002-0096156

Usluge prijevoza članova posade trajekata na relaciji RIJEKA – PRIZNA- RIJEKA
BROJ OBJAVE: 2012/S 002-0096172

Usluge prijevoza članova posade trajekata na relaciji RIJEKA – PRAPRATNO- RIJEKA
BROJ OBJAVE: 2012/S 002-0096191

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZAMJENE MOTORA CATERPILLAR TIP 3412 E S MOTOROM CATERPILLAR TIP C 32 ACERT 
BROJ OBJAVE: 2012/S 002-0090844 

Brodski navigacijski radar za m/t “Tin Ujević”, uključujući isporuku radara s pripadajućom opremom, ishodovanje potrebnih certifikata, cijenu ugradnje, puštanje u rad i davanje uputstava za rukovanje po sistemu “ključ u ruke” 
BROJ OBJAVE: 2012/S 002-0090346

Godišnja nabava cink i aluminijskih protektora 
BROJ OBJAVE: 2012/S 002-0090326

Rezervni dijelovi pomoćnog motora NOHAB POLAR tip Wartsila Nohab 6R25 Eng.No.3616 za m/t “Dubrovnik”
BROJ OBJAVE: 2012/S 002-0089676 

Godišnja nabava POGONSKOG GORIVA za brodove Jadrolinije (brodsko gorivo/brodsko plinsko ulje i brodsko ostatno gorivo 180) i LOŽ ULJA EKSTRA LAKOG za potrebe skladišnog kompleksa Kukuljanovo 
BROJ OBJAVE: 2012/S 002-0088372

Godišnja opskrba brodova Jadrolinije ostalim prehrambenim proizvodima u luci DUBROVNIK 
BROJ OBJAVE: 2012/S 002-0076471

Godišnja opskrba brodova Jadrolinije ostalim prehrambenim proizvodima u luci ZADAR 
BROJ OBJAVE: 2012/S 002-0076457

Godišnja opskrba brodova Jadrolinije ostalim prehrambenim proizvodima u luci SPLIT
BROJ OBJAVE: 2012/S 002-0076480

Godišnja opskrba brodova Jadrolinije svježim, smrznutim mesom i mesnim proizvodima u luci SPLIT
BROJ OBJAVE: 2012/S 002-0076441

Godišnja opskrba brodova Jadrolinije bezalkoholnim i alkoholnim pićima u luci DUBROVNIK
BROJ OBJAVE: 2012/S 002-0076495

Godišnja opskrba brodova Jadrolinije bezalkoholnim i alkoholnim pićima u luci ZADAR 
BROJ OBJAVE: 2012/S 002-0076489

Godišnja opskrba brodova Jadrolinije svježim, smrznutim mesom i mesnim proizvodima u luci DUBROVNIK 
BROJ OBJAVE: 2012/S 002-0076427

Godišnja opskrba brodova Jadrolinije svježim, smrznutim mesom i mesnim proizvodima u luci ZADAR 
BROJ OBJAVE: 2012/S 002-0076417

Nabava tiskanih propagandnih materijala 
BROJ OBJAVE: 2012/S 002-0075916 

Nabava brodskog navigacijskog radara za m/t “Petar Hektorović”, uključujući isporuku radara s pripadajućom opremom, ishodovanje potrebnih certifikata, cijenu ugradnje, puštanje u rad i davanje uputstava za rukovanje po sistemu “ključ u ruke” 
BROJ OBJAVE: 2012/S 002-0074628

Rezervni dijelovi glavnog motora STORK WARTSILA 9SW280 za m/t “Korčula” 
BROJ OBJAVE: 2012/S 002-0074418

Nabava MF/Hf radio stanice na m/t “Marko Polo“, sa demontažom postojeće radio stanice, dostavom i montažom nove radio stanice, uključujući isporuku s pripadajućom opremom, ishodovanjem potrebnih certifikata, cijenu ugradnje, puštanje u rad i davanje uputstava za rukovanje po sistemu “ključ u ruke”
BROJ OBJAVE: 2012/S 002-0071983

Rezervni dijelovi pomoćnog motora NOHAB POLAR tip SF 16 RS za m/t “Marko Polo” 
BROJ OBJAVE: 2012/S 002-0071481

Brodski komplet sustava za brzu evakuaciju na m/t “Vladimir Nazor” – "MES" sustav sa pripadnim pneumatskim splavima, ukupnog kapaciteta 500 osoba 
BROJ OBJAVE: 2012/S 002-0059539

Brodski komplet sustava za brzu evakuaciju na m/t “Brestova” – "MES" sustav sa pripadnim pneumatskim splavima, ukupnog kapaciteta 400 osoba 
BROJ OBJAVE: 2012/S 002-0059552 

Brodski konopi i čelik čela 
BROJ OBJAVE: 2012/S 002-0058410

Godišnja nabava uredskog potrošnog materijala 
BROJ OBJAVE: 2012/S 002-0058116

Rezervni dijelovi glavnog motora STORK SWD TM 410 - B type za m/t “Marko Polo” 
BROJ OBJAVE: 2012/S 002-0057507 

PROVEDBA OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE S CILJEM SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZUMA ZA NABAVU 4 (ČETIRI) RO RO PUTNIČKA BRODA
BROJ OBJAVE: 2012/S 002-0048372

Nabava i ugradnja sustava nadzora i alarma strojarnice na m/t Zadar” tipa NORIMOS 3000 – Retrofit Solution (izrada dokumentacije, ishodovanjem odobrenja sustava od strane klacifikacijskog društva, odspajanje i demontaža postojeće opreme, montaža i spajanje nove opreme) 
BROJ OBJAVE: 2012/S 002-0044246 

 NABAVA USLUGA U POKRETNOJ ELEKTRONIČKOJ KOMUNIKACIJSKOJ MREŽI
BROJ OBJAVE: 2012/S 002-0043737 

Rezervni dijelovi glavnog motora DAIHATSU 6 DSM - 28L za m/t “Valun”
BROJ OBJAVE: 2012/S 002-0042952

Rezervni dijelovi pomoćnog motora YANMAR type 6 MAL za m/t “Valun”
BROJ OBJAVE: 2012/S 002-0042971

Revizija financijskih izvješća Jadrolinije za 2012. godinu
BROJ OBJAVE: 2012/S 002-0042841 

Brodski komplet sustava za brzu evakuaciju na m/t “Mate Balota” – "MES" sustav sa pripadnim pneumatskim splavima, ukupnog kapaciteta 600 osoba
BROJ OBJAVE: 2012/S 002-0038471

Ustupanje remontnih radova na brodovima flote Jadrolinije - sklapanje okvirnog sporazuma na 2 godine 
BROJ OBJAVE: 2012/S 002-0036431

ZAŠTITNA I SIGURNOSNA ODJEĆA 
BROJ OBJAVE: 2012/S 002-0031712

Usluge šivanja po mjeri časničkih odijela 
BROJ OBJAVE: 2012/S 002-0031680

RADNE ODORE (UNIFORME) 
BROJ OBJAVE: 2012/S 002-0031744 

Sigurnosna oprema i pirotehnička sredstva 
BROJ OBJAVE: 2012/S 002-0031767  

Rezervni dijelovi pomoćnog motora NOHAB POLAR tip SF 16 RS za m/t “Marko Polo”
BROJ OBJAVE: 2012/S 002-0025512

Isporuka sustava alarma za navigacijsku stražu na mostu, sa izradom tehničke dokumentacije odobrenom od strane klasifikacijskog zavoda, te izradom izvedbene dokumentacije za potrebe brodogradilišta, sa specifikacijom radova
BROJ OBJAVE: 2012/S 002-0024568

Dijelovi reduktora glavnog motora proizvođača DAIHATSU za m/t “Valun” 
BROJ OBJAVE: 2012/S 002-0024073

Rezervni dijelovi glavnog motora STORK SWD TM 410 – B type za m/t “Marko Polo”, po grupama 
BROJ OBJAVE: 2012/S 002-0024046 

Nabava rezervnih dijelova MTU motora i ZF kopči za brodove flote Jadrolinije 
BROJ OBJAVE: 2012/S 002-0023387

Nabava rezervnih dijelova VOLVO PENTA za brodove flote Jadrolinije 
BROJ OBJAVE: 2012/S 002-0023370 

Nabava rezervnih dijelova propulzije MJP za brodove flote Jadrolinije 
BROJ OBJAVE : 2012/S 002-0022833

Nabava rezervnih dijelova turbopuhala ABB i usluga servisa ABB turbopuhala za brodove flote Jadrolinije 
BROJ OBJAVE : 2012/S 002-0022802

Godišnja opskrba brodova Jadrolinije ostalim prehrambenim proizvodima u luci Rijeka 
BROJ OBJAVE: 2012/S 002-0021116

Godišnja opskrba brodova Jadrolinije bezalkoholnim i alkoholnim pićima u luci Rijeka 
BROJ OBJAVE: 2012/S 002-0021136

Godišnja opskrba brodova Jadrolinije svježim, smrznutim mesom i mesnim proizvodima u luci Rijeka 
BROJ OBJAVE: 2012/S 002-0021097
Nabava usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, 
BROJ OBJAVE: 2012/S 002-0020077
Brodski komplet sustava za brzu evakuaciju na m/t “Sveti Juraj” – "MES" sustav sa pripadnim pneumatskim splavima, ukupnog kapaciteta 300 osoba, 
BROJ OBJAVE: 2012/S 002-0019353

Brodski komplet sustava za brzu evakuaciju na m/t “Sis” – "MES" sustav sa pripadnim pneumatskim splavima, ukupnog kapaciteta 600 osoba, 
BROJ OBJAVE: 2012/S 002-0019382

Brodski komplet sustava za brzu evakuaciju na m/t “Lubenice” – "MES" sustav sa pripadnim pneumatskim splavima, ukupnog kapaciteta 360 osoba, 
BROJ OBJAVE: 2012/S 002-0019372

Brodski komplet sustava za brzu evakuaciju na m/t “Hanibal Lucić” – "MES" sustav sa pripadnim pneumatskim splavima, ukupnog kapaciteta 360 osoba, 
BROJ OBJAVE: 2012/S 002-0019369

Godišnja opskrba brodova međunarodnih linija prehrambenim proizvodima, bezalkoholnim pićima i pivom u talijanskim lukama Ancona i Bari, 
BROJ OBJAVE: 2012/S 002-0015658

Godišnja opskrba brodova Jadrolinije bezalkoholnim i alkoholnim pićima u luci Split 
BROJ OBJAVE - 2012/S 002-0012865

Godišnja opskrba brodova Jadrolinije konfekcioniranim sladoledom,u lukama Rijeka, Zadar, Split i Dubrovnik 
BROJ OBJAVE - 2012/S 002-0012956 

Usluge preuzimanja, pranja i dostave posteljine i rublja na plovnom području Zadar 
BROJ OBJAVE - 2012/S 002-0012836

Usluge preuzimanja, pranja i dostave posteljine i rublja na plovnom području Split 
BROJ OBJAVE – 2012/S 002-0009573 

Poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom poštanskom prometu 
BROJ OBJAVE – 2012/S 002-0004743

Brodski navigacijski radar za m/t “Brestova” 
BROJ OBJAVE – 2012/S 002-0009805

Konzultantske i edukacijske usluge za “Projekt uspostave sustava upravljanja kvalitetom prema normi HRN ISO 9001 : 2009” 
BROJ OBJAVE – 2012/S 002-0009685 

Usluge preuzimanja, pranja i dostave posteljine i rublja na plovnom području Rijeka 
BROJ OBJAVE – 2012/S 002-0009639 

Tiskani propagandni materijali 
BROJ OBJAVE – 2012/S 002-0002837 

Prijevozne karte – štampane relacije 
BROJ OBJAVE – 2012/S 002-0003142 

Opskrba električnom energijom 
BROJ OBJAVE – 2012/S 002-0002037 

Usluge osiguranja imovine, vozila i osoba 
BROJ OBJAVE – 2012/S 002-0001736

Usluge čišćenja u Upravnoj zgradi Jadrolinije i u skladišnom kompleksu na Kukuljanovu 
BROJ OBJAVE – 2012/S 002-0001276

Rezervni dijelovi glavnog motora MAN B&W za m/t "Bartol Kašić 
BROJ OBJAVE – 2012/S 002-0000136

Rezervni dijelovi glavnog motora MAN B&W za m/t "Postira" 
BROJ OBJAVE – 2012/S 002-0000154

   
       
       
       
lijevi kantun footer
Ovo je službena stranica Jadrolinije. Jadrolinija jamči za točnost podataka samo na svojoj stranici. Red plovidbe podložan je promjenama.

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku. Više informacija o kolačićima možete pročitati ovdje. Za nastavak korištenja web stranice JADROLINIJA.HR kliknite na gumb „Slažem se“.

Slažem se