Jadrolinija

Pretraži red plovidbe i kupi kartu online!

 Javna nabava

Jadrolinija, društvo za linijski i pomorski prijevoz putnika i tereta, Rijeka, Riva 16, sukladno odredbi članka 6. stavak 1. točka 3. obveznik je Zakona o javnoj nabavi (N.N. 120/16).

Služba nabave  Jadrolinije, zadužena je za nabavu roba, usluga i radova za potrebe Jadrolinije. Unutar Službe nabave djeluje Odjel javne nabave koji provodi sve postupke nabave sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi, poštujući pritom načela: slobode kretanja robe, slobode poslovnog nastana i slobode pružanja usluga te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti.

Prilikom provođenja postupaka javne nabave poštuju se pravila  jednakog tretmana svih sudionika sustava javne nabave, potiče se tržišno natjecanje i održivi gospodarski rast uz uvažavanje odredaba jedinstvene pravne zaštite za sve sudionike postupaka nabave.

U organizacijskom smislu Služba nabave samostalna je služba unutar poslovnog područja člana Uprave zaduženog za tehničke poslove i operativne poslove obzirom da se najveći dio troškova nabave roba, usluga i radova ostvaruju u okviru tog poslovnog područja. Takav ustroj Službe nabave omogućuje poboljšanje efikasnosti procesa nabave, odnosno ostvarenje ciljeva nabave: 

 • u suradnji sa stručnim službama utvrđivanje potreba za određenom vrstom roba, usluga i radova (rezervni dijelovi, gorivo, mazivo, boje, potrošna roba ….)
 • određivanje postupaka nabave (otvoreni, ograničeni, pregovarački, posebni režim nabave društvenih i drugih posebnih usluga ….)
 • provođenje postupaka jednostavne nabave
 • najbolji omjer između cijene i kvalitete za određenu vrstu robe
 • odabir dobavljača temeljem provedenih postupaka javne nabave 
 • izradu cjenika po provedenim javnim nadmetanjima 
 • realizacija i praćenje Ugovora o javnoj nabavi 
 • vođenje evidencije dobavljača  
 • vođenje evidencije zaliha
 • kontrolu prispjelih računa po izvršenim narudžbama
 • pravovremenu isporuku roba i usluga
 • korektne odnose sa dobavljačima i izvršiteljima usluga te njihovo ocjenjivanje tijekom trajanja ugovora
 • ocjenjivanje isporučitelja roba i izvršitelja usluga
 • pravovremeno reagiranje na nedostatke kod isporuke te vođenje evidencije  reklamacija
 • izradu plana nabave
 • vođenje registra ugovora (planirana, procijenjena, realizirana vrijednost ....)
 • uočavanje postojećih ili potencijalnih problema u organizaciji i operativnom poslovanju nabave, te davanje prijedloga za njihovo rješavanje

Sukob interesa u Zakonu o javnoj nabavi 

Jadrolinija Rijeka je razvrstana među obveznike javne nabave temeljem članka 6. stavak 1. točka 3. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 120/16), te kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi, sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi:
-             Autoklub Rijeka, Dolac 11, Rijeka;
-             Mirta d.o.o. Zagrebačka 53, Mali Lošinj;
-             Lumad car, obrt, Srdoči 58, Rijeka;
Gospodarskim subjektom smatra se Ponuditelj, član Zajednice ponuditelja i podugovaratelj.

Objave u Narodnim novinama

Objave u Narodnim novinama o nadmetanjima Jadrolinije Rijeka možete pogledati na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina – https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Informacije o objavljenim postupcima javne nabave mogu se dobiti i putem elektroničke pošte: javna.nabava@jadrolinija.hr

 
       
       
       
lijevi kantun footer
Ovo je službena stranica Jadrolinije. Jadrolinija jamči za točnost podataka samo na svojoj stranici. Red plovidbe podložan je promjenama.

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku. Više informacija o kolačićima možete pročitati ovdje. Za nastavak korištenja web stranice JADROLINIJA.HR kliknite na gumb „Slažem se“.

Slažem se