Pretraži red plovidbe i kupi kartu online!

Informacije o natječajima za zapošljavanje

Jadrolinija u obavljanju svoje osnovne djelatnosti prometnog povezivanja kopna i otoka i otoka međusobno najvećim dijelom zapošljava kadrove pomorskog usmjerenja koji moraju udovoljiti pozitivnim propisima RH, odnosno posjedovati odgovarajuće svjedodžbe odnosno certifikate. Jadrolinija vrši popunu nedostajućih kadrova u pravilu prijavljivanjem svojih potreba Zavodu za zapošljavanje te po potrebi i u dnevnim glasilima i na svojim službenim stranicama. U pravilu se potreba za kadrovima prijavljuje prije početka turističke sezone, u procesu pripreme za turističku sezonu.

O potrebi popune nedostajućim kadrovima odlučuje Uprava Društva koja kod svakog pojedinog prijavljivanja potreba za kadrovima prethodno imenuje povjerenstvo za provođenje postupka analize dostavljenih ponuda za zapošljavanje. Po izvršenoj analizi, eventualnom testiranju (što se najavljuje u samoj prijavi zavodu za zapošljavanje odnosno oglasu ukoliko je javno oglašen) i obavljenim razgovorima s pozvanim kandidatima, povjerenstvo dostavlja prijedlog za donošenje odluke o prijemu kandidata Upravi Društva. Jadrolinija kao društvo u 100 %-tnom vlasništvu RH prilikom zapošljavanja novih radnika, uz uvjet ispunjavanja objavljenih uvjeta koje kandidati moraju zadovoljavati (općih i posebnih), primjenjuje odredbe Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji. 

Otvoreni natječaji za prijem u radni odnos 

 

 

Call centar - 072 30 33 37
Cijena poziva s fiksne mreže je 0,03 EUR/min (0,23 HRK/min).