Pretraži red plovidbe i kupi kartu online!

Cilj 1. – Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu

Mjera 1.1.

Misija i vizija 
Osnovne organizacijske vrijednosti 
Opći i posebni ciljevi za sljedeće trogodišnje razdoblje 

Mjera 1.2.

Vodič za prevenciju korupcije 
Načela poslovnog ponašanja 
Etički kodeks 

Mjera 1.3.

Izjava o povjerljivosti i nepristranosti kojom zaposlenici na radnim mjestima s visokim stupnjem rizika na korupciju pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su u prethodnoj godini svoje poslove obavljali u skladu s važećim pravnim propisima i etičkim normama, da će u tekućoj godini postupati u skladu s njima te da nemaju nedozvoljenih financijskih ili poslovnih interesa. 


Odluka o usvajanju Analize procjene radnih mjesta visokog stupnja rizika na korupciju 
Izjava o povjerljivosti i nepristranosti 

Mjera 1.4.

Disciplinski pravilnik 

Mjera 1.5.

Izjava o integritetu
Klauzula integritet u Dokumentaciji za nadmetanje 

Mjera 1.6. 

Katalog informacija
Službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama. 

Mjera 1.7.

Odluke Uprave i mjere donijete uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske 

Organizacijska shema Društva
Izvješće neovisnog revizora o reviziji financijskog poslovanja Društva   
Informacije o javnoj nabavi
Informacije o natječajima za zapošljavanje 
Informacije zanimljive za javnost. 

 

 

 

Call centar - 072 30 33 37
Cijena poziva s fiksne mreže je 0,03 EUR/min (0,23 HRK/min).